Projekty

  Vážení obchodní partneři,


   nabízíme vám možnost rozšíření kvalifikace vašich zaměstnanců v oblasti svařování s možností využití financování prostřednictvím ESF. Tyto prostředky lze čerpat na kurzy zaškolení pracovníků, ale i na základní a evropské úřední kurzy pro všechny metody svařování.V současné době je možné čerpat prostředky z těchto zdrojů.Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii


   Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) je realizován Úřadem práce ČR z Operačního programu Zaměstnanost. Je určen pro zaměstnavatele i OSVČ a týká se odborného vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců.

   Cílem projektu je další profesní odborné vzdělávání zaměřené na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení, udržení nebo změnu kvalifikace. Projekt umožní zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání - do výše 85% (15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele i OSVČ ) i na mzdové náklady zaměstnanců po dobu vzdělávání. Žádost lze předkládat na Úřadu práce ve Vsetíně od 30. 3. 2016. Předpokládaný konec projektu 30. 11. 2020.Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

https://www.uradprace.cz/web/cz/vzdelavani-a-dovednosti-pro-trh-prace-ii

 


Výzva č. 60 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“,

  do níž bude možné žádosti připravovat v průběhu září a projekty podávat od začátku října 2016 (odkaz na výzvu bude doplněn po jejím vyhlášení, předběžně 31. 8. 2016).
Další informace o projektu získáte ve svářečské škole nebo na stránkách Úřadu práce ve Vsetíně