Nabídka služeb


      Svářečská škola nabízí kurzy pro zaškolení pracovníků, základní a úřední kurzy v různých metodách svařování a na mnoha druzích základních materiálů, od běžných ocelí, přes oceli  vysoce legované až po svařování neželezných kovů.

      Nabízíme také periodické přezkoušení úředních svářečů nebo doškolení a přezkoušení   svářečů z bezpečnostních ustanovení, vypracování svařovacích postupů apod.         Přihlášku do kurzu svařování si můžete stáhnout zde.Svářečské kurzy

                                                                                                                                                                

Nabídka základních kurzů svařování

ZK 111 1.1      Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
ZK 131 21       Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu – MIG (hliník)
ZK 135 1.1      Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG
ZK 135 8         Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG (nerez)
ZK 141 1.1      Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (ocel)
ZK 141 21       Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (hliník)
ZK 141 8         Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (nerez)
ZK 141 51       Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (titan)
ZK 311 1.1      Kyslíko - acetylenové svařování
ZK 111 8         Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (nerez)

 

 

Nabídka zaškolení pracovníků

ZP 111 - 1 1.1       Pro ruční stehování elektrickým obloukem (obalenou elektrodou)

ZP 141 - 1 21        Pro ruční stehování wolframovou elektrodou v inertním plynu (hliník)
ZP 141 - 1 8          Pro ruční stehování wolframovou elektrodou v inertním plynu (nerez)

ZP 135 - 1 1.1       Pro ruční stehování tavící se elektrodou v aktivním plynu

ZP 131 - 1             Pro stehování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou

ZP 311 - 2 1.1       Pro dělení materiálu kyslíkem (D-G2)

ZP 311 - 8             Pro pájení

ZP 15 - 2 1.1         Pro dělení materiálu plazmou (D-E4)
ZP 15 - 9 8            Pro svařování mikro plazmou
ZP 21 - 9 1.1         Pro bodové svařování elektrickým odporem (D-R1)

 

 

Nabídka úředních a periodických úředních kurzů dle:

ČSN EN ISO 9606 - 1, ČSN EN ISO 9606 - 2, ČSN EN ISO 13 585, ČSN EN ISO 14 732

Pro metody

111      Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

131      Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG svařování)
135      Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG svařování)

141      Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (WIG, TIG)

311      Kyslíko - acetylenové svařování

912      Tvrdé pájení plamenem


Výuku provádíme na různých skupinách základních materiálů.

 

Mimo uvedené kurzy nabízí svářečská škola další kurzy a školení podle potřeb zákazníka.

 

 

Dále nabízíme:


  •        periodické doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení dle:
  •      ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650 a vyhlášky 87/2000 Sb.
  •      periodické zkoušky dle EN ISO 13585, EN 13133, EN ISO 17660, TP-A 216
  •      kurzy svářečských operátorů dle EN ISO 14732
  •      příprava a vypracování svařovacích postupů pWPS, WPQR
  •      svářečský dozor
  •      prověření platnosti kvalifikace Vašich svářečů
  •      poradenská činnost
  •      další
Podřízené stránky (1): Nabídka kurzů