Nabídka služeb‎ > ‎

Nabídka kurzů

   Svářečská škola nabízí kurzy pro zaškolení pracovníků, základní kurzy svařování a úřední kurzy svářečů v různých metodách svařování a na mnoha druzích základních materiálů, od běžných ocelí, přes oceli  vysoce legované až po svařování neželezných kovů.

      Nabízíme také periodické přezkoušení úředních svářečů nebo doškolení a přezkoušení   svářečů z bezpečnostních ustanovení, vypracování svařovacích postupů apod.

Školení svářečů z bezpečnostních předpisů dle ČSN 050705 a vyhlášky 87/2000 Sb
Zaškolení pracovníků dle ČSN 050705
Základní kurzy svařování dle ČSN 050705
Úřední kury svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1 a 9606_2
Kurzy svářečských operátorů dle ČSN EN ISO 14732
Pájení mědi, pájení natvrdo dle ČSN EN ISO 13585
Periodické zkoušky svářečů
Tvorba svařovacích postupů
Tvorba svářečských postupů

Nabízíme tvorbu pWPS, WPS, WPQR
Provádíme svářečský dozor ve firmách
Vizuální kontrolu svarových spojů VT2 dle ČSN ISO 9712

Vedoucí svářečské školy Václav Koňař
Technolog svářečské školy Václav Koňař
Instukor Václav Koňař
Technolog Václav Koňař
IWT, EWT, IWP, EWP Václav Koňař
Bezpečnostní předpisyodkazy zde

odkazy zdeComments