Svářečská škola valašské meziříčí

Nabídka služeb

Svářečská škola nabízí kurzy pro zaškolení pracovníků, základní a úřední kurzy v různých metodách svařování a na mnoha druzích základních materiálů, od běžných ocelí, přes oceli vysoce legované až po svařování neželezných kovů.

Nabízíme také periodické přezkoušení úředních svářečů nebo doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení, vypracování svařovacích postupů apod.


Nabídka základních kurzů svařování

ZK 111 1.1 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

ZK 131 21 Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu – MIG (hliník)

ZK 135 1.1 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG

ZK 135 8 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG (nerez)

ZK 141 1.1 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (ocel)

ZK 141 21 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (hliník)

ZK 141 8 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (nerez)

ZK 311 1.1 Kyslíko - acetylenové svařování

ZK 111 8 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (nerez)


Nabídka zaškolení pracovníků

ZP 111 - 1 1.1 Pro ruční stehování elektrickým obloukem (obalenou elektrodou)

ZP 141 - 1 21 Pro ruční stehování wolframovou elektrodou v inertním plynu (hliník)

ZP 141 - 1 8 Pro ruční stehování wolframovou elektrodou v inertním plynu (nerez)

ZP 135 - 1 1.1 Pro ruční stehování tavící se elektrodou v aktivním plynu

ZP 131 - 1 Pro stehování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou

ZP 311 - 2 1.1 Pro dělení materiálu kyslíkem (D-G2)

ZP 311 - 8 Pro pájení

ZP 15 - 2 1.1 Pro dělení materiálu plazmou (D-E4)

ZP 15 - 9 8 Pro svařování mikro plazmou

ZP 21 - 9 1.1 Pro bodové svařování elektrickým odporem (D-R1)


Nabídka úředních a periodických ISO kurzů

Podle: ČSN EN ISO 9606 - 1, ČSN EN ISO 9606 - 2, ČSN EN ISO 13 585, ČSN EN ISO 14 732


Pro metody

111 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

131 Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG svařování)

135 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG svařování)

141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (WIG, TIG svařování)

142 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu bez přídavného materiálu

311 Kyslíko - acetylenové svařování

912 Tvrdé pájení plamenem

Mimo uvedené kurzy nabízí svářečská škola další kurzy a školení podle potřeb zákazníka.

  • periodické doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení dle:

  • ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650 a vyhlášky 87/2000 Sb.

  • periodické zkoušky dle EN ISO 13585, EN 13133, EN ISO 17660, TP-A 216

  • kurzy svářečských operátorů dle EN ISO 14732

  • příprava a vypracování svařovacích postupů pWPS, WPQR

  • svářečský dozor

  • prověření platnosti kvalifikace Vašich svářečů

  • poradenská činnost

  • další